p2458429082.jpg

蚯蚓 지렁이 (2017)

导演: 尹学烈

编剧: 金严昊 / 尹学律

主演: 金正均 / 吴艺雪

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 韩国

语言: 韩语

上映日期: 2017-04-20(韩国)

片长: 102分钟

又名: 被侵犯的她 / My Little Baby, Jaya

IMDb链接: tt6892950

蚯蚓的图片 · · · · · · 

《蚯蚓》资源下载

MY LITTLE BABY, JAYA.2017.720p.HDRip.H264.AAC-CINEFOX.mp4.torrent

字幕


蚯蚓 / 被侵犯的她 / 지렁이 / My Little Baby, Jaya (2017)蚯蚓 / 被侵犯的她 / 지렁이 / My Little Baby, Jaya (2017)