p2505660406.jpg

双面警察 투깝스 (2017)

导演: 吴贤锺

编剧: 卞尚順

主演: 曹政奭 / 李惠利 / 金善浩 / 林世美 / 郑海钧 

类型: 剧情 / 爱情 / 奇幻】

制片国家/地区: 韩国

语言: 韩语

首播: 2017-11-27(韩国)

集数: 32

单集片长: 30分钟

又名: Two Cops / 我的鬼神搭档(台)

IMDb链接: tt7525432

双面警察的图片 · · · · · ·

《双面警察》NEXT版本-720P无字片源=更至第32集

투깝스.E01.171127.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E02.171127.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E03.171128.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E04.171128.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E03-04.171128.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E05.171204.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E06.171204.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E05-06.171204.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E07.171205.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E08.171205.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E07-08.171205.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E09.171211.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E10.171211.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E09-10.171211.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E11.171212.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E12.171212.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E11-12.171212.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E13.171218.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E14.171218.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E13-14.171218.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E15.171219.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E16.171219.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E15-16.171219.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E17.171225.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E18.171225.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E17-18.171225.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E19.171226.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E20.171226.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E19-20.171226.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E21.180101.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E22.180101.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E21-22.180101.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E23.180102.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E24.180102.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E23-24.180102.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E26.180108.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E25.180108.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E25-26.180108.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E27.180109.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E28.180109.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E27-28.180109.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E29.180115.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E30.180115.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E29-30.180115.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E31.180116.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E32.180116.720p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E31-32.180116.720p-NEXT.mp4.torrent

外挂字幕请戳:字幕


《双面警察》NEXT版本-360P无字片源=更至第32集

투깝스.E01.171127.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E02.171127.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E03.171128.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E04.171128.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E05.171204.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E06.171204.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E07.171205.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E08.171205.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E09.171211.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E11.171212.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E10.171211.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E12.171212.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E13.171218.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E14.171218.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E15.171219.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E16.171219.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E17.171225.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E18.171225.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E19.171226.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E20.171226.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E21.180101.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E22.180101.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E23.180102.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E24.180102.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E25.180108.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E26.180108.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E27.180109.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E28.180109.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E29.180115.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E30.180115.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E31.180116.360p-NEXT.mp4.torrent

투깝스.E32.180116.360p-NEXT.mp4.torrent

外挂字幕请戳:字幕


《双面警察》韩迷网字幕组中字种子=更至第32集

[Two Cops][第01集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第02集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第03集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第04集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第05集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第06集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第07集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第08集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第09集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第10集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第11集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第12集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第13集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第14集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第15集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第16集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第18集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第17集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第19集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第20集][韩语中字][720p].rmvb.torrent

[Two Cops][第21集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Two Cops][第22集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Two Cops][第23集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Two Cops][第24集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Two Cops][第25集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Two Cops][第26集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Two Cops][第27集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Two Cops][第28集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Two Cops][第29集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Two Cops][第30集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Two Cops][第31集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Two Cops][第32集大结局][韩语中字][720p].mp4.torrent


《双面警察》凤凰天使韩剧社字幕组中字种子=更至第32集

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第001-002集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第003-004集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第005-006集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第007-008集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第009-010集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第011-012集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第013-014集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第015-016集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第017-018集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第019-020集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第021-022集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第023-024集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第025-026集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第027-028集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第029-030集].torrent

[Two Cops][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第031-032集大结局].torrent


双面警察 [全32集] 我的鬼神搭档(台) / 투깝스 / Two Cops (2017)双面警察 [全32集] 我的鬼神搭档(台) / 투깝스 / Two Cops (2017)